KURULUŞUN VE KURTULUŞUN PARTİSİ CHP 97 YAŞINDA!  
08.09.2020
53
Yazı Boyutu: A- A+

 

Emperyalizme karşı ulusal başkaldırının öncu¨su¨ olan Kuvayi Milliye, Mu¨dafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin oluşumuna dayanak oldu. Mu¨dafaa-i Hukuk ise işgal altındaki Anadolu’da, yerel kimlikten ulusal kimliğe ve ulusal dayanışmaya ulaşmayı, gu¨cu¨nu¨ ulusal iradeye dayandırmayı hedef aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi; işte bu soylu, ilkeli ve onurlu temelde oluşan Anadolu ve Rumeli Mu¨dafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin devamı olarak 9 Eylu¨l 1923’de Mustafa Kemal Atatu¨rk tarafından kuruldu.

1927 yılında “Cumhuriyetçilik”, “Halkçılık”, “Milliyetçilik” ve “Laiklik” CHP’nin dört temel ilkesi olarak benimsenmiştir. 1935 yılında “Devletçilik” ve “Devrimcilik” ilkeleri de eklenerek Partinin ilkeleri altıya çıkarılmıştır. Partinin amblemi olan 6 ok bu ilkeleri simgelemektedir.

CHP, kurucusu ve ilk Genel Başkanı Atatu¨rk’u¨n önderliğinde ulusal bağımsızlığı kazanan, Cumhuriyeti kuran, saltanatı kaldıran, hilafete son veren ve Ulusal Birliği sağlayan Partidir.

Hukuk ve eğitim gibi toplumsal alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla çağdaş Tu¨rkiye Cumhuriyeti’ni biçimlendirmiştir. Ulusal sanayinin ve ekonominin gelişmesine öncu¨lu¨k etmiştir.

İkinci Du¨nya Savaşı sonrasında tek parti konumunun tu¨m olanaklarına karşın, çok partili rejime geçişi sağlayarak Tu¨rkiye’nin demokratikleşme su¨recinde de öncu¨ misyonunu su¨rdu¨rmu¨ştu¨r.

1950’li yıllarda u¨stlendiği muhalefet göreviyle demokratik bir rejimde muhalefetin kurumsallaşmasına da öncu¨lu¨k etmiştir. Bu kapsamda parlamenter demokratik rejimin kurumsallaşmasına dönu¨k değişimleri gerçekleştirme ve temel hak ve özgu¨rlu¨kleri geliştirme mu¨cadelesi vermiştir.

1960’lı yıllarda Tu¨rkiye’nin yaşadığı modernleşme su¨recinin yansımaları olarak ortaya çıkan göç, kentleşme, sanayileşme gibi dinamikler çerçevesinde toplumsal sınıfların olgunlaşmasıyla birlikte CHP sola açılarak kendisini siyaset yelpazesinde “ortanın solu”nda konumlandırmıştır.

1970’li yıllarda ideolojisini “demokratik sol” kavramıyla tanımlayan CHP, önerdiği sosyal reformlarla “du¨zen değişikliği”ni hedeflemiştir. Bu su¨reçte CHP, “devlet partisinden” “halkın partisine”, du¨zen partisinden” “değişimin partisine” dönu¨şmu¨ştu¨r.

Tu¨rkiye Cumhuriyeti’ni kurma ve u¨lkemizin en köklu¨ partisi olma gibi sahip olduğu ayrıcalıklı tarihsel miraslarıyla, geleneğini ve temellerini en iyi şekilde temsil eden ilkelerin yanı sıra sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini de benimseyen CHP devrim yapmış, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olarak du¨nya sahnesindeki onurlu yerini almıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi, Tu¨rkiye Cumhuriyeti’nin en gu¨çlu¨, en köklu¨ kurumlarından biri olarak, herkesin hayatında izler bırakan, nesiller boyunca topluma siyasal bilinç veren bir parti olarak tarihe geçmiştir.

Partimizin ideolojisini besleyen, u¨ç ana kaynak: Atatu¨rk’u¨n modernleşme devrimi ve altı ok ilkeleri, Sosyal demokrasinin evrensel kuralları temelinde 97 yıldır emekçinin, u¨reticinin, gencin, kadının, ezilenlerin, sömu¨ru¨lenlerin sesi olan bir partiyiz.

Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak, sosyal adaleti ve eşitliği sağlamak, hak ve özgu¨rlu¨kleri sonuna kadar savunmak, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Hak Hukuk Adalet” yu¨ru¨yu¨şu¨nu¨ amacına ulaşıncaya kadar devam ettirmek en temel hedeflerimizdir.

Bu¨yu¨k Önderimiz Mustafa Kemal Atatu¨rk’u¨n "Benim iki bu¨yu¨k eserim var; biri Tu¨rkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi" dediği ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisinin 97.kuruluş yıldönu¨mu¨ kutlu olsun.

 

Nusret BAYAR

CHP Antalya İl Başkanı