“Karayollarındaki Adrese Teslim İhaleler Sayıştay Raporunda!”  
14.10.2020
76
Yazı Boyutu: A- A+

           

CHP Antalya Milletvekili Av.Cavit Arı, Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil KARAİSMAİLOĞLU’na  hitaben verdiği yazılı soru önergesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Sayıştay Raporunda yer alan Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan otoyol hizmet tesislerinin mevzuata aykırı olarak kiraya verildiğinin tespitini meclis gündemine taşıdı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun Denetim Bulguları bölümünde, Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan otoyol hizmet tesislerinin üç yıldan uzun süre ile kiralanması işlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen Bakanlık onaylarında mevzuata aykırı olarak kiralama yapılacak firmaların isimlerinin de belirlendiği tespitine yer verilmiştir diyen CHP Antalya Milletvekili Cavit ARI, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından, Edirne-İstanbul ve İstanbul-Ankara Otoyolları üzerinde bulunan ve kiralama süresi 2018 ve 2019 yılları içerisinde muhtelif tarihlerde sona erecek olan 6 (altı) adet otoyol hizmet tesisinin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca artırma yoluyla kiraya verilmesi ve kira suresinin 10 (on) yıl olmasına ilişkin karar verildiği; ayrıca, mevzuata aykırı olarak bu yerlerin hangi firmalara kiraya verileceğinin de firma adları belirtilerek onay kararında belirtildiği tespit edilmiştir. Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklar ile mücade etmek bizim önceleğimizdir diyen AKP itidarı artık 3 Y ile anılır olmuştur.” dedi.

Konuya ilişkin 12.10.2020 tarihli soru önergesinde “İlgili Sayıştay Raporunda, “Yukarıda belirtilen otoyol hizmet tesislerinin kiralanmasına ilişkin yapılan ihaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g hükmü kapsamında “pazarlık usulü” ile yalnızca onayda belirtilen firmaların ihaleye davet edilmek suretiyle tek bir yüklenici ile görüşülerek ihale edilmiş ve bu yüklenicilere kiralanmıştır. Söz konusu Bakanlık onayında firma isimlerinin belirtilmesi bir yandan ihalelerde eşitliği, rekabeti ve şeffaflığı engellerken, diğer yandan, Genel Müdürlüğünün 2886 sayılı Kanun çerçevesinde ihale yetkilisi olan Genel Müdürün yetkisinin kaldırılmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak, söz konusu ihalelerin pazarlık usulü ile yapılmaması, 10 yıllık kiralamalara ilişkin Bakanlık olurlarında sadece süreye ilişkin tasarruf yetkisine yer verilmesi, mevzuata uygun olarak pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde ihaleye davet edilecek isteklilerin ihale yetkilisi onayıyla belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.” bilgisi yer almaktadır.” diye belirten milletvekili Cavit Arı önergesinde;  

  • 1-Sayıştay raporunda yer alan bahse konu 6 (altı) adet otoyol hizmet tesisi kiralamalarının mevzuata aykırı olarak ihale edilmesine ilişkin açıklamanız nedir? Neden mevzuata uygun hareket edilmemiştir?
  • 2-Bakanlığınızın onay kararında verilen firma adları nedir? Bu firma adlarının verilmesindeki gerekçe nedir?
  • 3-Bahse konu işlerin kira tutarları nedir ve mevzuata uyun hareket edilmemesinden dolayı sebebiyet verilen kamu zararı ne kadardır?

sorularını yöneltti.