“Gözde Sahillerimizin MUÇEV Üzerinden Yandaşa Peşkeş Çekilmesi Sayıştay Raporuna da Yansıdı.”  
07.10.2020
52
Yazı Boyutu: A- A+

CHP Antalya Milletvekili Av.Cavit Arı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a  hitaben verdiği yazılı soru önergesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 Yılı Sayıştay Raporunda yer alan Side-Sorgun Mahallesi Büyükplaj mevkii kumsal alanı kıyı kesiminde 1.Derece doğal sit alanı içerisinde kalan günübirlik kıyı kullanım alanında bulunan 21.027 m2 büyüklüğündeki 4 adet hizmet noktasının olması gerekenin üçte biri oranında düşük bedel üzerinden MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne (MUÇEV) kiralanmasının neden olduğu kamu zararını meclis gündemine taşıdı.

Side Sorgun’da kumul alanda bulunan 21.027 m2 büyüklüğündeki 4 adet hizmet noktası kiralanmasına yönelik olarak yapılan bedel tespitinde 7.758 m2’lik tek bir hizmet alan için hesaplanan 561.132 TL kira bedelinin  alanın tamamı için uygulandığını ve en az 1.520.871 TL olması gereken yıllık kiralama bedelinin de pazarlık usulü yapılan ihale sonucunda MUÇEV şirketine yıllık 820.000 TL’na verilmesinden kaynaklı oluşan kamu zararı, açıkça gözde sahillerimizin MUÇEV üzerinden yandaşa peşkeş çekildiğini devletin resmi denetim raporuna da girerek bize göstermiştir diyen CHP Antalya Milletvekili Cavit ARI, “Daha öncede belirttiğimiz üzere, MUÇEV’in Anayasa’ya ve Kıyı Kanunu’na göre kıyıları korumakla görevli kamu yönetimi birimleri tarafından vakıf görünümü altında kurulan ancak ortak varlığımızı ticarileştirmenin/halka kapatmanın aracı olan bir şirket olarak hareket etiğini üzülerek görmekteyiz. MUÇEV’in daha önceki uygulamalarında da AKP’nin elinde olmayan belediyelerin işletme alanında olması gereken kıyılar ve diğer doğal alanların işletmesini kendi destekçilerine fırsat olarak sunmaya çalıştığı sayısız örnek yaşanmıştır. Bakanlığı MUÇEV üzerinden yürütülen bu yanlış uygulamaya derhal son vermeye, neden olunan zararların da giderilmesine yönelik harekete geçmeye davet ediyorum.” dedi.

Konuya ilişkin 06.10.2020 tarihli soru önergesinde “Söz konusu Sayıştay Raporunda, kiralama ihalelerinde temel alınan değerleme raporların birçoğunun Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından değil, MUÇEV tarafından hazırlatıldığı ve bedelinin de ilgili şirket tarafından karşılandığı belirtilmiştir. Konunun asıl çarpıcı yönü ise MUÇEV tarafından hazırlattırılan 52 adet değerleme raporunun kullanıldığı kiralama ihalelerinin 25’inde, kiracının yine Muçev olduğudur. Bütün bu tespitlerden anlaşıldığı üzere MUÇEV üzerinden kamu ciddi bir zarara uğratıldığı anlaşılmıştır.” diye belirten Arı önergesinde;

 

 

 

  • 1-Sayıştay raporunda geçen bu tespitlere ilişkin açıklamalarınız nelerdir?
  • 2-Bakanlığınızın kiralama işlerinden birçoğunun ihalesini alan MUÇEV şirketinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri kimlerden oluşmaktadır?
  • 3-Kiralama ihalelerinde değerleme raporlarını kendisi yaptıran MUÇEV’in, rapor verdiği 52 ihaleden 25’inde kendisinin kiracı olmasını nasıl açıklıyorsunuz?
  • 4-MUÇEV şirketinin Bakanlığınızdan aldığı kiralama ihalesi sayısı kaçtır?
  • 5-Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün, bu kiralamaları Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 55’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi kapsamında pazarlık usulü ile yapmasını nasıl açıklıyorsunuz?
  • 6-Bakanlığınız tarafından bu yönetmeliğe dayalı olarak yapılan kiralama ihalesi sayısı kaçtır?
  • 7-Bu yönetmelik maddesine dayalı yapılan ihalelerin usulsüz olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?
  • 8-Bu konuda açılmış olan herhangi bir idari ya da adli soruşturma var mıdır? Yoksa soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?
  • 9-Side-Sorgun’da yapılan kiralamadaki özel değerleme şirketi raporuna rağmen, neredeyse üç kat daha düşük bedelle yapılan kiralamayı iptal etmeyi ve sorumlular hakkında gerekli işlemleri başlatmayı düşünüyor musunuz?
  • 10-MUÇEV’in değerleme raporları hazırlattığı değerleme şirketi ya da şirketleri hangileridir? Bu raporlar tek bir değerleme şirketine mi hazırlatılmaktadır?” sorularını yöneltti.